คำขวัญ ต.โพตลาดเเก้ว ".....บ้าน วัด โรงเรียนลือนาม มาลัยงามข้าวหลามมีชื่อ เลื่องลือวุ้นมะพร้าว อำเภอเก่าโพหวี คนดีโพตลาดเเก้ว....."

- OTOP
- ชมรม
- เเหล่งท่องเที่ยว
- คณะผู้บริหาร
- เกี่ยวกับ
- ติดต่อ

ผู้บริหารเทศบาล

นายสุนันท์  แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว

  • กิจการสภา
  โครงสร้างสภาเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  สภาเทศบาล
  ประกาศสภา
  รายงานการประชุมสภา
  • บุคลากร
  โครงสร้าง
  คณะผู้บริหารเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมเด่นเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว
ร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (การเลี้ยงไส้เดือนด้วยขยะอินทรีย์)
โดยมีวิทยากร 1.ร.ท.รณรงค์ โคตะโน มาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของขยะ
2.จ.ส.อ.จันดี วินทะไชย์ มาให้ความรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
3.จ.ส.อ.ปัญญา อุปพงษ์ มาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศขอยกเลิกประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ รวมพลังแห่งความกตัญญูและ
ร่วมใจสามัคคีปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติโดยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทาง
ภายในตำบลโพตลาดแก้ว

 

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tell : 036-413109 Fax : 036-413109